WEBSITE
NL / FR

NVKSG-ANCSHJ > HISTORIEK

Oorsprong

 

" De Nationale Vereniging van Kandidaat & Stagiair Gerechtsdeurwaarders (NVKSG)- Association Nationale des Candidats & Stagiaires Huissiers de Justice (ANCSHJ) verenigt stagiair- en kandidaat-gerechtsdeurwaarders en kent haar oorsprong in de jaren negentig. "

 

Een groep Vlaamse kandidaat-gerechtsdeurwaarders komt op regelmatige tijdstippen samen en organiseert informele ontmoetingen in Antwerpen. Daar groeit het idee om een vereniging ter behartiging van de belangen van ‘de kandidaat’ op te richten.

Op 10 juni 1995 worden de woorden in daden omgezet en ziet  de (Vlaamse) Vereniging van Kandidaat-Gerechtsdeurwaarders het licht onder voorzitterschap van Luc Katra (intussen gerechtsdeurwaarder te Brussel).

Ongeveer één jaar later, in mei 1996 wordt de Vereniging voor Kandidaat-Gerechtsdeurwaarders

omgevormd tot een vereniging die eveneens openstaat voor de Franstalige kandidaat-gerechtsdeurwaarders,

en wordt deze vereniging voortaan de Nationale Vereniging voor Kandidaat-Gerechtsdeurwaarders

/Association Nationale pour  Candidats Huissiers-de-Justice genoemd.

Op 29 januari 2015 kiest het voltallig bestuur om in de benaming ook de stagiairs op te nemen zodat de vlag de volledige lading dekt. De NVKSG-ANCSHJ is een feit.

 

Vandaag telt onze vereniging 465 leden en is zij de grootste en enige nationale

belangenorganisatie voor stagiairs en kandidaten.

 

Door de continue inzet van haar verkozenen is de NVKSG-ANCSHJ uitgegroeid tot een volwaardige gesprekspartner zowel op het  intra-professionele veld (Nationale Kamer van de Gerechtsdeurwaarders, Sam/Tes, CVG, Union Francophone) als op het extra-professionele terrein (FOD Justitie) waardoor ze krachtdadig kan wegen op het beleid.

Vandaag telt onze

vereniging 465 leden

 

,,

Was de NVKG-ANCHJ bij aanvang een feitelijke vereniging dan wordt zij in mei 2008 omgevormd tot een VZW die zich tot doel

stelt zorg te dragen voor de verdere uitbouw, reglementering

en bescherming van het statuut van de stagiair- en kandidaat-gerechtsdeurwaarders.

© 2014 by NVKSG-ANCSHJ - Alle rechten voorbehouden | Tous droits réservés NVKSG-ANCSHJ